General Information

Våre generelle regler gjelder i denne konkurransen. Vennligst les disse.

I denne konkurransen skal du implementere en effekt i browseren med HTML, CSS og/eller Javascript. Og du skal gjøre det med så få bytes med kode som mulig, så bruk så mange skitne triks som mulig, det er ikke et mål å følge standarder eller best practices når det kommer til kodestil.

Compocase er tilgjengelig her, inkludert bildet: ftp://ftp.gathering.org/TG/2018/CreativeCompos/SmallHTML/smallhtml-compocase-2018.zip

Du kan også se en preview her.


Som også nevnt under reglene; Embeddet CSS og Javascript er lov, men du kan ikke referere eller bruker eksterne kilder, hverken fra internett eller lokalt på maskinen, alt skal være embeddet i en HTML-fil.

Times

Competition: Thu Mar 29 12:00Sat Mar 31 19:00

Prizes

1st prize – 3000 2nd prize – 1500 3rd prize – 750

Rules These are important :)

Implementer effekten i eksempelet, sannsynligvis vil du re-implementere fra scratch.

Embeddet CSS og Javascript er lov, men du kan ikke referere eller bruker eksterne kilder, hverken fra internett eller lokalt på maskinen, alt skal være embeddet i en HTML-fil.

Bidragene vil bli testet i siste stabile versjonen av Chromium ved deadline.

Hvis du er usikker på om bidraget ditt er nærme nok, kontakt Crew.

Den minste implementasjonen vinner, men bidrag som ikke ser ut som eksempelet vil bli diskvalifisert.