General Information

Våre generelle regler gjelder i denne konkurransen. Vennligst les disse.

Denne konkurransen er en klassisk Capture The Flag (CTF)-konkurranse hvor målet er å finne flagg i forskjellige oppgaver. Disse kan være plassert i skipet, eller man må hacke et gitt mål for å finne dem. Det er i år en god del nybegynnervennlige oppgaver slik at alle en god utfording i påsken!


Det er mange oppgaver i forskjellige kategorier, til forskjellige vanskelighetsgrader. Mer informasjon om kategoriene og konkurransen finner dere på TGHack sin konkurranseside, https://tghack.no. Der står også regler, kontaktinformasjon og gode tips for å løse hackeoppgaver.


Nå er det åpent for å registrere seg og tjuvstarte konkurransen med nybegynneroppgaver! Konkurransesiden finner du på: https://tghack.no


Times

Competition: Wed Mar 28 18:00Sat Mar 31 18:00

Prizes

1st prize – 5000 2nd prize – 3000 3rd prize – 1500

Rules These are important :)

Hvordan deltar du?

For å delta må du registrere deg med din Unicorn-bruker. Det kan du enten gjøre via konkurransesiden https://tghack.no, eller på Unicorn sine sider. Da vil du få tilgang til alle oppgaver som er lagt ut når konkurransen starter.

Registrering er planlagt å åpnes 21. mars, en uke før konkurransen starter.


Hva skal du levere?

Hver enkelt oppgave spesifiserer hvordan man skal oppfylle kravene. Denne formen for hackekonkurranse går ut på å få tak i et flagg i hver oppgave. Flagget har alltid formen `TG18{Flaggtekst her_12345}` i oppgavene, med mindre noe annet er spesifisert i oppgaveteksten. Flagget kan inneholde alle mulige tegn, men det er noe som man kan gjenkjenne, f.eks. en setning eller et ord.


Hvordan vinner du?

Du får tildelt poeng per løste oppgave. Vinnerne er laget med høyest antall poeng. Hvis to lag har samme poengsum, er det den som fikk poengsummen først som vinner.


Viktig juridisk informasjon

Hacking av systemer og nettverk uten tillatelse er ulovlig. Vi oppfordrer ikke og tolerer ikke misbruk av systemer eller å bryte seg inn i systemer som en ikke eksplisitt har fått tilgang til. Denne konkurransen er ment for å lære om metoder og teknikker slik at man kan beskytte seg mot dem, ikke for å bruke dem mot andre.


Uakseptabel oppførsel

Du skal kun jobbe mot mål som oppgavene leder deg til. Du skal ikke under noen omstendigheter angripe datasystemer, nettsider eller andre infrastrukturer utenfor de spesifikke oppgavene i denne konkurransen.

Du skal heller ikke angripe infrastrukturen til konkurransen, inkludert, men ikke begrenset til, konkurransens nettside og/eller relaterte utstyr.


Fair play/rettferdig deltakelse

Selv om dette er en konkurranse mellom deltakere, er det ikke tillatt å sabotere, forstyrre, ødelegge eller på noen måte hindre andre deltakeres fremgang.


Gyldige Lag

Det er et krav at alle deltakere på laget har kjøpt billett til TG.

Dersom vi oppdager at et lag har deltakere som ikke har en gyldig billett, vil laget bli diskvalifisert.

Dette gjelder alle som ikke har en egen bruker i vårt system.

Dagsbilletter er gyldige for å delta i hackekonkurransen, men vi oppfordrer alle til å delta på prisutdelingen.

Vinnerlagene skal helst møte opp på premieutdelingen.


Hold på hemmelighetene

Det er ikke tillatt å dele ut løsninger eller hjelpe andre lag med å finne løsninger. Det er tillatt å diskutere oppgaver med andre lag, f.eks. fortelle om verktøy som kan brukes.


Diskvalifikasjon

Brudd på nevnte regler vil resultere i umiddelbar diskvalifisering. Arrangørene av konkurransen bestemmer hva som kvalifiseres som brudd på reglene. Diskvalifikasjon av en deltaker er endelig og er ikke åpen for klager.