General Information

Våre generelle regler gjelder i denne konkurransen. Vennligst les disse.

The Gathering 2018 sin offisielle 6v6 Overwatch turnering

Sted: The Gathering 2018, Vikingskipet Hamar, Norge

Turneringens format: Round Robin gruppespill 6 lag + Single Elimination sluttspill.

Maks deltagende: 128 lag.

Vi ønsker alle som har en gyldig billett til The Gathering 2018 velkommen til å delta i vår turnering. Alle Runder blir spilt "Best of 3", hvor semifinale er Bo5, og finale er Bo7.

Lurer du på hvordan du melder deg på? Se vår påmeldingsguide her.

Tidsplan for kamper:

Runde Tid Dag Type
Gruppespill runde 1 10:30 Torsdag BO3
Gruppespill runde 2 12:00 Torsdag BO3
Gruppespill runde 3 13:30 Torsdag BO3
Gruppespill runde 4 15:00 Torsdag BO3
Gruppespill runde 5 18:00 Torsdag BO3
Sluttspill runde 1 11:00 Fredag BO3
Sluttspill runde 2 12:30 Fredag BO3
Semifinale 14:00 Fredag BO5
Bronsefinale 16:00 Fredag BO5
Finale 11:00 Lørdag BO7
obs! Alle lagkapteiner skal være på vår Discord kanal så lenge turneringen pågår. Er man ikke der kan det resultere i diskvalifisering fra turneringen.

Join TG18 Discord

Times

Registration: Thu Mar 01 00:00Thu Mar 29 00:00 Competition: Thu Mar 29 00:00Sat Mar 31 23:00

Prizes

1st prize – 20.000 kr 2nd prize – 10.000 kr 3rd prize – 5.000 kr

Rules These are important :)

Overwatch 6v6 på The Gathering 2018

Litt praktisk informasjon og viktige regler:
 • Alle seks spillere i kampen må være deltakere på The Gathering og fysisk tilstede på arrangementet
 • Alle lag må være registrert innen onsdag 28 mars kl 21:00
 • Ved problemer/spørsmål underveis, før eller etter kampen, brukes discord eller gå til game desk for å kontakte admin
 • Det er taperlaget sin plikt og oppgave å rapportere score i turneringssystemet etter kampen, dersom dette ikke blir gjort innen rimelig tid skal vinnerlaget rapportere score.
 • Kartene i gruppespillene er trukket og bestemt i forkant, og det er disse kartene som skal spilles, og de tildeles 30 minutter før kampstart. I sluttspillet brukes veto-prosess mellom lagene, og her kan dere bruke OWdraft, excel eller lignende - her blir dere enige før kampstart. Det viktigste er at dere er enige om hvilke kart som skal spilles. Vetoprosessen fungerer med at lagene eliminterer hvert sitt kart til det er avtalt antall kart som gjenstår. Laget som begynner vetoprosessen som nummer to velger hvilken side de vil starte på.
 • Alle lag er pliktig å lagre demo/opptak fra hver kamp i fall det skulle oppstå konflikter.
  • Lagre opptak/skjermbilde etter hver kamp i tilfelle uenigheter. Skjermbildene må inneholde både lagoppstilling og resultat.
 • Det er ikke tillatt med trener eller noen andre koblet til som tilskuer i spillet. Unntak her er game admins eller eventuelle castere.
 • Alle anklager om juks skal være veldokumenterte og diskuteres med game admins.

1. Innledende bestemmelser

1.1. Generelt

 1. Turneringens dommere/administrator er "Game-Crew". De vil ha siste ord i alle situasjoner. Avgjørelser tatt av en administrator overstyrer alle regler i dette dokumentet.
 2. Administrator for Overwatch på The Gathering er: Trine Haanæs aka triha og Sindre Trøa Østnor aka Acetari.
 3. Administrator har rett til å endre, tilføye eller fjerne regler i dette dokumentet på et hvilket som helst tidspunkt uten videre varsel. Vi oppfordrer alle til å gå gjennom reglene før hver kamp for å være sikker på at dere følger de mest oppdaterte reglene til enhver tid.
 4. Ved å melde dere på turneringen, godtar og bekrefter dere at dere har lest reglene, og at dere er innforstått med at administrator har siste ord i konkurransen.
 5. Lagsammensetning: Et lag må bestå av minst 6 spillere, men maks 8 spillere (6 spillere og 2 innbyttere), og alle spillerne må være deltakere på The Gathering 2018, og må være klare 15 minutter før kampen deres starter.

1.2. Definisjoner

 1. Det er fire spillmoduser i Overwatch:
  • Assault
  • Escort
  • Control
  • Hybrid
 2. Seiersbetingelser:
  • Assault: Det laget som sikrer flest kontrollpunkt innen tiden utløper
  • Escort: Laget som får payloaden til det siste kontrollpunktet raskest. Om ingen lag når det siste kontrollpunktet, vil laget som får payloaden lengst vinne
  • Hybrid: Består av seier betingelser fra både Assault og Escort
  • Control: Spilles som best av fem. Laget som sikrer tre kontrollpunkt vinner.
 3. Med kamp menes et bestemt antall runder som tilsammen utgjør én kamp. En kamp avsluttes når et av lagene har oppnådd seier i majoriteten av rundene der det er spesifisert et oddetall mengde runder. Der lagene spiller et bestemt antall runder regnes kampen for avsluttet når alle rundene er ferdigspilt

2. Før kampen, kampforberedelser

2.1. Bestemmelser

 1. Lag plikter å være klar 15 minutter før kampen.
  • Oppvarming kan foregå frem til senest 15 minutter før kampstart.
 2. En kamp skal begynne til fastsatt tid.
 3. Når et lag forstår at det ikke ville være spilleklart til fastsatt kamptidspunkt, skal det omgående informere motstanderlaget og administrator om forsinkelsen. Motstanderlaget har etter slik beskjed plikt til å vente i 30 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, med mindre det forsinkede laget opplyser at det heller ikke vil kunne rekke dette tidspunktet. Hvis kampen ikke kan starte innen 30 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, regnes det forsinkede laget som uteblitt og det ventende laget får walk over.
  • Skulle spiller eller lag oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes lagleder ta kontakt med administrator og motstanderlag for kampen.
  • Det forventes at spillere og lag skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelse runden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger.
 4. Dersom et lag ikke gir beskjed før kampstart om at det er forsinket, regnes det som uteblitt dersom det uten gyldig grunn ennå ikke har møtt når det har gått 15 minutter etter fastsatt kamptidspunkt.
 5. I lagspill kan et lag maks mangle 1 deltaker for å kunne begynne kampen. Stiller laget med færre deltakere, regnes laget som uteblitt.

3. Kampavvikling

3.1. Innstillinger

 1. Innstillinger i spillet:
  • Rule Set: Competitive
  • Game mode:
   • BO3 i gruppespill
   • BO3 i sluttspillet
  • Map Options:
   • Map Rotation: After a game
   • Map Order: Single Map
   • Return to Lobby: After a game
  • Maps: Tilgjengelige kart er:
   • Hanamura, Horizon Lunar Colony, Temple of Anubis, Volskaya Industries, Dorado, Junkertown, Route 66, Watchpoint: Gibraltar, Blizzard World, Eichenwalde, Hollywood, King's Row, Numbani, Ilios, Lijiang Tower, Nepal, Oasi
  • Hero Options:
   • Hero Selection Limit: 1 per team
   • Role Selection Limit: None
   • Allow Hero Switching: On
   • Respawn as Random Hero: Off
  • Heroes:
   • Alle helter er på, med unntak av helt nye se punkt 3.3.2.
  • Gameplay Options:
   • High Bandwidth: On
   • Control Game Mode Format: Best of 5
   • Health Modifier: 100%
   • Damage Modifier: 100%
   • Healing Modifier: 100%
   • Ultimate Charge Rate Modifier: 100%
   • Respawn Time Modifier: 100%
   • Ability Cooldown Modifier: 100%
   • Disable Skins: Off
   • Disable Health Bars: Off
   • Disable Kill Cam: On
   • Disable Kill Feed: Off
   • Headshots Only: Off
  • Team Options:
   • Team Balancing: Off

3.2. Kampformat

 1. I gruppespill spilles det tre runder.
  • Hver runde i gruppespillet er BO3
 2. I playoffs spilles det Singel Elimination.
  • Hver runde i bracketen er BO3

3.3. Valg av kart, restriksjoner og sidevalg

 1. Valg av kart skjer ved bruk av OWdraft.com, Excel eller lignende. På OWdraft.com velgar man “random” på hvem som starter elimineringsprosessen og hvert lag eliminerer kart til det gjenstår det antall kart man skal spille. Det laget som startet som nr. 2 på elimineringen velger hvilken side de vil starte på.
 2. Nye helter og kart som er nye 14 dager eller senere før The gathering er ikke tillatt å bruke.

3.4. Spillerbytte

 1. Spillerbytter kan ikke foregå under en kamp, og må i forkant godkjennes av en admin.

4. Spilleregler

4.1. Tekniske problemer

 1. Om en server går ned midt i en runde vil standardregel være å starte runden på nytt
 2. Hvis en server går ned på runde 2 eller 3 av et Control-kart skal lagene fortsette på samme bane med samme angrepsmål. Admins kan gi seieren til et lag om det kan bevises at laget uansett hadde vunnet om en server går ned.

4.2. Stopp av spillet

 1. Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller administrator å stoppe spillet. Stopp av spillet skal skje i tråd med følgende retningslinjer stipulert i punktene nedenfor.
 2. En administrator kan beordre spillet stoppet, eller stoppe spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.

4.3. Etter kampen

 1. Det er taperlaget sin plikt og oppgave å rapportere score i turneringssystemet etter kampen, dersom dette ikke blir gjort innen rimelig tid skal vinnerlaget rapportere score.
  • Dersom lagene er uenige i innrapportert score, skal bevis i form av screenshot eller lignendes fremvises.
obs! Alle lagkapteiner skal være på vår Discord kanal så lenge turneringen pågår. Er man ikke der kan det resultere i diskvalifisering fra turneringen.

Join TG18 Discord

Team name
Bitfix Gaming
SpillArmeen
Born to be Bronze
BO7 finale xD
Cashuals
Stupetårnet Tryhards
Pølsejegerne
Poros Disipler
Team Schwifty
Farquaad Starsquad
Team Bogdanoff
Hide On Bush
404 Teamwork Not Found
Dynasty Esport
Winkyface
Riddle
Stasjon Pizza & Grill Fædi Kvateh
Nectarin
Later Alligator